T&T DC Complex 120 ??nh Công- Giá ch? t? 1,6 t? /c?n h?.
- chung c? cu?i cùng t?i tr?c ???ng V?nh ?ai 2.5 Gi?i Phóng - ??nh Công.
B?ng giá ??t 1 - nh??n nh? ? ngay - tr?c ti?p C?T.
L/H Hotline : 0981825580- Ti?n ?? thanh toán linh ho?t - H? tr? bank 70%.
- Ch? ??u t? uy t?n: T??p ?o?n T&T Group.
- Pháp l? ??y ??, s? ?? lâu d?i.
- V? tr? ??c ??a c?nh b?n xe Giáp Bát, Aeon Mall Ho?ng Mai, V?nh ?ai 2,5, V?nh ?ai 2 Tr??ng Chinh...
-------------------
T?ng quan d? án.
+ Tên d? án: T&T DC Complex 120 ??nh Công.
+ Ch? ??u t?: T??p ?o?n T&T Group.
+ Di?n t?ch d? án: 7.988m2.
+ M??t ?? xây d?ng: 44.86%.
+ Di?n t?ch ch? dân sinh: 1333,4 m2.
+ Di?n t?ch khu nh? th?p t?ng: 2.063m2.
+ Di?n t?ch khu nh? cao t?ng: 2.858m2.
+ Thi công: Công ty CP T??p ?o?n Xây D?ng Hòa Bình Corp.
+ Quy mô: 1 tòa tháp cao 27 t?ng G?m 3 t?ng h?m, 6 t?ng TTTM v? Ti?n ?ch + 21 t?ng c?n h?, 6 thang máy, nh? tr?, hi?u thu?c, cafe...
+ Xung quanh to?n b? l? bi?t th? li?n k? v? shophouse.
+ B?n giao: Tháng 7/2021.
-------------------
V? tr? ??c ??a.
- Li?n k? Aeon Mall Ho?ng Mai, b?n xe Giáp Bát, TTTM Vincom, g?n tr??ng h?c, b?nh vi?n l?n h? n?i.
Ti?n ?ch ??y ?? chu?n chung c? cao c?p.
+ B? b?i, trung tâm mua s?m, nh? tr?, th? vi?n gym, spa,...
-------------------
+ Thi?t k? thông minh:
+ C?n 1PN: 48m2 thông th?y.
+ C?n 2PN: 56m2 - 65m2 - 70m2 - 72m2.
+ C?n 3PN: 83m2 - 88m2 - 105m2.
+ M??t ?? c?n h?: 16 c?n / 6 thang máy.
Liên h? phòng bán h?ng C?T: 0981825580
https://chungcu120dinhcong.cdtda.com/